‘In Today, too, I experienced something I hope to understand in a few days onderzoek ik verschillende manieren van begroeten – misschien wel het meest universele gebaar in het dagelijkse leven binnen elke cultuur. De hartelijkheid, de afstandelijkheid en intimiteit, het samenspel van gebaren en de ongemakkelijkheid van het betreden van iemands persoonlijke ruimtes. Er ontstaat een nieuwe choreografie, het is bijna een dans, een ongemakkelijke als de codes niet synchroon lopen en er sprake is van een conflict van de verschillende gehanteerde regels en codes, waar uitgerekend die ongemakkelijkheid een bepaalde intimiteit heeft.

Voor de totstandkoming van het materiaal heb ik veldonderzoek gedaan in openbare ruimten door mensen te analyseren en te filmen die elkaar begroetten. Ik ben een samenwerking aangegaan met Hedwig Koers, regisseur tevens theaterdocent met een achtergrond in Mime. Ik heb op basis van uiteenlopend studiemateriaal kopieën gemaakt van theorieën over verschillende categorieën en vormen van begroetingen. Eventueel beeldmateriaal heb ik weggehaald. Aan de hand van deze teksten gaf de regisseur een groep mensen verschillende opdrachten, variërend van intieme tot zakelijke begroetingen. Deze experimenten heb ik in een neutrale studiosetting gefilmd, waarna ik het videomateriaal heb geanalyseerd door het stapsgewijs te ontleden in tijd en kadrering, steeds op zoek naar waar de essentie zit van deze begroetingen en waar de codes misgaan. Uiteindelijk resulteerde dit onderzoek in een serie sequenties waarbij de nadruk ligt op de aanzet en de afwikkeling van de begroeting, meer dan op de begroeting zelf.

Today, too, I experienced something I hope to understand in a few days was o.a. te zien op Station Utrecht Centraal in het kader van de tentoonstelling ‘My Place, My Space’ van de Somfy Photography Award en is als boek uitgegeven door uitgeverij Fw:Books, ontworpen door Hans Gremmen.