The future will look exactly like 20th century 90s movies predicted it to be’ speelt op esthetische wijze in op de verstoring van de mens op de biosfeer. Het is een lopend project dat visueel onderzoek doet naar voorspellingen over ecologische impact en zelfbehoud. Elk op zichzelf staand beeld is geïnspireerd op een sciencefictionfilms uit verschillende tijdperken die reflectie gaven op een bepaald idee van de toekomst.

De wijze waarop zowel de foto’s als de afgebeelde onderwerpen worden behandeld – analoge overbelichting, veronachtzaamd plastic, gesprongen loden waterleidingen- legt de nadruk op hun staat van verval, zowel in ideeën als functie.
Hierdoor ontstaat er een dystopische dans in de onzekerheid van hun positie in de huidige cultuur.

Elementen die tussenliggende, relationele esthetische waarden met elkaar verbinden worden geaccentueerd, om erachter te komen hoe accuraat of absurd onderliggende voorspellingen achteraf bleken, en welk perspectief ze kunnen bieden op de ecologie van de toekomst.