Something, some things

Do you recognize that feeling of

something telling you to do

something when you realize that 

some things make no sense? 

Als kind probeerde ik altijd zoveel mogelijk op de witte strepen van het zebrapad te lopen. Het was een leuk spelletje maar er zat ook een andere reden achter, wanneer ik niet op de witte strepen zou lopen was ik bang dat er iets naars te wachten stond. De overtuiging onheil te kunnen bezweren met een actie heeft altijd mijn aandacht getrokken. Het uit zich in verschillende vormen: iets willen afkloppen omdat ik bang ben dat dat ‘iets’ kan worden beïnvloed of dat ik bij binnenkomst in mijn kamer niet een enkele keer het lichtknopje wil indrukken maar drie keer. De handeling dient  zowel voor het bezweren van onheil als voor het werven van geluk.

Tegenwoordig sluipen er met enige regelmaat nog van dit soort gedachten in mijn hoofd. Ik realiseer mij inmiddels dat deze handelingen geen invloed kunnen hebben en toch volg ik vaak mijn intuïtie en voer ik een handeling alsnog uit. In dit project ligt de focus zowel op controle hebben als het verliezen van controle. Herhaling, ritmes en het principe van oorzaak en gevolg staan daarbij centraal.