Een verzameling van dingen uit één huis gaat over vasthouden, maar ook over loslaten. Het gaat over kleine dingen, die bewaard worden in een stukje van je huis, of in een stukje van je hoofd. Onopgemerkt, of juist elke dag weer met nadruk op hun plek gewezen: vastgehouden. Dit vasthouden uit zich in verzamelingen van dingen: in troepjes, in snippers, in herinneringen die herinneringen van herinneringen worden omdat ze zo vaak opnieuw afgespeeld worden. Het zijn de dingen die gekoesterd worden, al lijken ze waardeloos. Dingen die vastgehouden worden, terwijl het soms misschien beter is om ze los te laten.