Tegenstrijdig absurd

Absurd zou zijn;
Niet logisch, bizar, vreemd
niet strokend met de realiteit
met wat gangbaar of gewoon is

Maar wat mij betreft bizar
dat dat direct, als belachelijk
zot, of dwaas betiteld wordt

Niet conform de verwachting
of dan geldende norm
zou immers ook een verlossing
of zelfs, vooruitgang kunnen zijn

In een wereld waar Zo ongewoon
dat het onaanvaardbaar is
spot opwekt

waar originaliteit
haat oproept

– uitsluit
negeert, ontkent
wegdrukt, miskent
verwijdert, krenkt
beschadigt en onteert
vernedert en
kleineert

waar kartels de dienst uitmaken
op basis van vermogen en eer
vriendjespolitiek en reputatie

veeleer dan keuzes te maken
op basis van kwaliteit
en zo je wil, oorspronkelijkheid

zo’n wereld kan
niet anders dan…

tenzij door een wonder de rollen zullen omdraaien
en de armsten van geest, jaloers en onzeker
niet meer aan de top van de kunstmatige leugenmaatschappij
het toelaatbare verdraaien, het wezenlijke, onzichtbaar maken
de waarheid, onbespreekbaar maken

zelf zullen afhaken, om plaats te maken voor hen
die respectvol, ethisch en empathisch zijn
alle leven op aarde, laten floreren
zodat ieder naar eigen inzicht, voluit kan evolueren


Geroemd doorgeschoten

Zie ze koekeloeren
zie ze vermoeden
zie hun onbegrijpelijke blik

Zie hun jaloezie

Zie ze hun
eigen contradicties
projecteren

Zie hun onmacht
zie hun dubbelleven
als de eeuwige acteur
zijn ware aard
nooit prijs zou geven

Zo zijn ze zelfs
hun rol geworden
is hun karakter
door hun personage
verweven

Zie hun angst
zie hun twijfel
zie hun gecompenseerde
belangrijkheid

Zie hun geschapen
vals gestutte persoonlijkheid
zie hun holle ogen
zie hun smacht
zie hun vereffening
naar macht

Zie hoe ze worden misbruikt
voor andermans belang
hoe ze onbeweeglijk spartelen
in hun betaalde slaafsheid
onder het juk
van de hardklinkende munt
waar ieder het zijne, minimaal van meepakt
of veelal meer meer meer meer meer

Zie hoe ze naar voren worden geschoven
begeerlijk gemaakt
hoe ze zelf hun kostuum zijn geworden
geïdealiseerd, zeker niet op maat

in wiens schoenen je echter
nooit zou willen lopen
Zie het offer
dat groter dan henzelf is gegroeid
zich met elk detail
intimiderend heeft doorbemoeid

Zie de leegheid van de roem
die al het oorspronkelijke
heeft ingepakt, verdraaid
verzilverd, omgetoverd
triomfantelijk bedrogen
van binnen leeggetrokken heeft
en stiekem, weergaloos genaaid


Ingrediënten van het grote experiment

Ik kon niet kiezen tussen mijn passie, mijn opstand
en mijn vrijheid
was met ze aan het spelen
als de volmaakte drie-eenheid
Waarbij de volgorde weliswaar, op slag
onomstotelijk helder was:
Zonder passie geen opstand
en zonder opstand geen vrijheid
Zonder problemen paste de passie
nogmaals, naadloos achter vrijheid
Wat er aan de andere kant, aan passie vooraf zou gaan
blijft voor mij een groter mysterie
dan de oerkip van het allereerste ei
Hoe het bewustzijn zichzelf heeft geschapen
als een reuze-inflatable met onbeperkte rekbaarheid
tot zover gaat het terug, precies daar komt, tenslotte
zowaar, onze passie vandaan;
Het is de levensvreugde zelf
die zich over het scheppen heeft verheugd
deze passie permanent, in ons DNA heeft ingeprint
welke grondig verdedigd is, ondanks flinke weerstand
toch door te blijven geven
Wie bedreigt die vrijheid dan?
zou je je af kunnen vragen

waartoe je die opstand nodig hebt
die je uit zal blijven dagen
Hoezo zou een verwekker immers zijn creatie ondergraven?
Strijdige belangen de wereld willen binnenhalen?
Het leven tegen zichzelf, willen laten twisten?
Misschien is dat toch logischer, dan je zou verwachten
zoeken we alles te moeilijk, met verleiding, schuld en leerproces
heeft het echter meer te maken, dat zonder destructieve krachten
alles eeuwig uit zou dijen en je nooit meer, terug bij af
opnieuw, los zou kunnen barsten
Met een gezonde portie passie, en na een tijd van opstand
gepassioneerd bevochten vrijheid, die in alomtegenwoordigheid
ieder door en door beleven zou