In onze westerse samenleving is het individualisme heilig: alles is gericht op de vrijheden en mogelijkheden van het individu. Dit maakt het extra opvallend dat de individuen binnen onze samenleving juist niets liever lijken te doen dan zich verenigen. In clubjes bijvoorbeeld. Die clubjes bestaan bij gratie van kleur bekennen, uitsluiten en meedoen, erbinnen vinden we bevestiging en veiligheid in overeenkomsten en gelijkgestemdheid. Hierin zit een paradox, want om zo’n sterk gevoel van genootschappelijkheid te creëren is het niet alleen een kwestie van overeenkomsten vinden, maar des te meer van het benadrukken van het verschil tussen het clubje en de rest van de wereld. Of het nou gaat om een politieke partij, een voetbalclub of een kunststroming; het één bestaat niet zonder het ander. Ook Ei is een clubje en met elk nieuw redactielid zal de kleur van Ei een klein beetje veranderen.
Clubjes zijn kleur bekennen, maar de kracht van een kleur komt pas echt naar voren in het contrast met andere tinten. Zo ook in het werk van Britt Dorenbosch. In haar kleurrijke composities bestaat het verbond tussen de leden vooral bij de gratie van het contrast met de achtergrond. Hetzelfde principe zien we in het werk van Margré Steensma. In haar beelden vinden we clubjes waarin de individuele leden hun eigenheid niet hoeven te verliezen om een sterk onderdeel van een geheel te vormen. Met dit beginsel van eigenheid hoog in het vaandel hebben wij Mathilde Drooger onthaald als nieuw redactielid bij het Ei-clubje. Zij vervult meteen een belangrijke wens van ons Ei-teamverband, namelijk dat redactieleden ook in ons tijdschrift publiceren. In Mathildes prozatekst ‘Verwachting’, voelen we de spanning tussen individuen binnen het onvermijdelijke clubje familie.
In dit nummer van Ei laten wij door middel van kunst een utopische vorm van clubjes zien, iets wat in de rest van de maatschappij niet lijkt te lukken. De rol van het individu binnen het grote geheel blijft moeilijk te vinden. Individuele onderwerpen in een kunstwerk vormen in al hun eigenheid, zonder compromis, één geheel. Deze editie van Ei draait om deze spanningen, de schoonheid en de lelijkheid, de saamhorigheid en de tegenstrijd.

Dit nummer van Tijdschrift Ei werd gemaakt door de redactieleden Suzan Enzerink, Marieke de Groot, Sytske van Koeveringe, Jesse Muller, Mathilde Drooger en Dieudonnee Twickler.