Ansicht uit Vulgarië 16

hier woont de man die een
woordenboek heeft maar het
nooit heeft ingekeken

iedereen weet dat hij dit heeft
maar niemand vraagt ooit of
ze het mogen lenen

soms brandt de man een kaarsje
en zweert een dure eed op vrouw
en kind zijn schild en de betrouwen

getrouw het vaderland tot in den dood
het woordenboek te schenken aan
prester john mocht deze reïncarneren


Ansicht uit Vulgarië 18

een groepsportret van jongemannen
opgeroepen voor de strijd in pommern
vertrekken het meisje met een parel
in haar navel zwaait hen uit
zij heeft met allen het bed gedeeld

de ondragelijke echtheid van het bestaan
heeft besloten dat alle jongemannen
opgeroepen voor de strijd in pommern
nooit terug zullen keren naar het meisje
met de parel in haar navel

een kind met negen voornamen
zal naar zijn moeder heten

illustratie Jeroen Los bij tekst Gerard Scharn