Over Ei

Tijdschrift Ei: een eigenwijs cultureel online tijdschrift

Sinds 2010 bieden wij een podium aan (on)bekend talent op het gebied van beeldende verhalen en verhalende beelden. In Tijdschrift Ei vind je voornamelijk kunst, proza, poëzie, illustraties, strips en films. Maar ook allerhande andere kunstvormen en dwarsverbanden tussen de kunsten. Ei verschijnt onregelmatig, maar minstens 6 keer per jaar, een nieuwe editie.

De nummers zijn opgebouwd rond een thema waarin de verschillende bijdragen een verbinding met elkaar aangaan en elkaar versterken. Voor elk van deze edities stelt de redactie een frisse combinatie van aanstormende en gevestigde kunstenaars, schrijvers en filmmakers samen. We zijn zeer trots op de lange lijst kunstenaars, filmmakers en schrijvers die in Ei hebben gepubliceerd – en zijn gedebuteerd.

Geschiedenis

Tijdschrift Ei is jong, maar heeft al een behoorlijke geschiedenis. Door meerdere vormen en concepten uit te proberen, zijn we een steeds beter, mooier tijdschrift geworden. En aangezien we een digitaal tijdschrift zijn, speelden veranderingen van de website hier een cruciale rol in. Een beknopt overzicht aan de hand van onze websites:

Tijdschrift Ei 1.0 (#0 – #7)

Tijdschrift Ei werd in 2009 opgericht door twee medewerkers van The American Book Center: Jasper de Bruin en Rick Veenboer. Jasper verzorgde als student op de Rietveld Academie drie jaar lang het filmprogramma en maakte daarnaast boekjes, Rick was dol op schrijven en dwarse literatuur. Samen besloten ze een eigenwijs tijdschrift op te zetten met beeldende kunst, literatuur en illustraties. Het moest een spannend, papieren tijdschrift worden: een beetje vreemd, niet te gelikt en met ontregelende bijdragen. Een jaar lang werkte Rick aan de teksten en Jasper aan het beeld voor het proefnummer.

Na dat proefnummer werd al snel gekozen voor een digitaal tijdschrift met de look and feel van een papieren tijdschrift; strak vormgegeven en met een vaste volgorde. Frank Bloem, eveneens van de Rietveld Academie, sloot zich aan als hoofdredacteur. De website werd gemaakt door Jasper de Bruin en webdesigner Rolf van Dam. Elke editie van Ei 1.0 werd in eerste instantie gevormd door een paar bijdragen rond een thema en groeide verder doordat er meer bijdragen bijkwamen, totdat weer een volgende editie werd gepubliceerd.

Tijdschrift Ei 2.0 (#8 – #26)

In 2012 werd Floor Schrijvers hoofdredacteur en werd onze ondertitel gekozen: ‘F(r)ictie in woord en beeld’. Er werden veranderingen doorgevoerd in het concept; de bijdragen werden anders gepresenteerd: helemaal digitaal waar eerder nog met pdf’s werd gewerkt. Het thema kreeg een grotere rol in de vormgeving, het aantal bijdragen per editie werd kleiner en de edities verschenen vaker. Aanvankelijk verscheen er elke twee weken een nummer, daarna elke maand. Webdesigner Rogier Voogt maakte samen met Jasper de Bruin een nieuwe website: een responsive site, zodat deze ook op tablets en telefoons goed te bekijken was.

Er werd een lanceringsfeest georganiseerd in 16CC om het vernieuwde tijdschrift te presenteren. De redactie werd groter en ging gescheiden vergaderen: tekst en beeld apart. En er kwamen speciale redacteuren voor film en strip. Katty Gerez nam enige tijd de taken van hoofdredacteur waar.

Tijdschrift Ei 2.5 (#27 – #37)

In augustus 2013 werd tekstredacteur Maaike Bergstra hoofdredacteur. Er werd een webredacteur aangenomen en gezocht naar publiciteitsmedewerkers. De redactie werkte gestaag aan mooie nummers, maar werd ook geplaagd door technische problemen. Er werd een nieuwe, tijdelijke site gemaakt door webdesigner Chung-Hang Cheung en achter de schermen gewerkt aan een betere, mooiere site met een overzicht van alle bijdragen. Op deze nieuwe site moesten bezoekers aangenaam kunnen verdwalen in ons archief. Er moest een nieuwsbrief komen en een beter colofon. En een korte geschiedenis van het tijdschrift. Zoals je merkt zijn we daarin geslaagd: die geschiedenis ben je immers aan het lezen. Ook werd er onder Maaikes leiding toegewerkt naar een kleinere redactie met een meer collectieve werkwijze.

Tijdschrift Ei 3.0 (#38 – heden)

De redactie werkt vanaf de zomer van 2015 in een kleinere samenstelling, in nauwe samenwerking, naar de publicatie van edities toe ¬onder leiding van Marieke de Groot. Deze edities verschijnen op de nieuwe site die werd gemaakt door Chung-Hang Cheung en Jasper de Bruin, en staan daar tussen alle ooit eerder verschenen nummers van Ei. In deze periode worden samenwerkingen aangegaan en het bereik actief vergroot. Zo werd eind 2015 de eerste Ei-schrijfwedstrijd georganiseerd,  in samenwerking met schrijfcoaches Eva en Renee Kelder. Nicole Kaandorp won met ‘Eén loonstrookje‘ de wedstrijd die bestond uit het schrijven van een verhaal op basis van de illustratie ‘Geen zin’  van Joren Joshua.

In februari 2016 hostten we in samenwerking met deFusie die weer samenwerken met Atlas Contact een zogenaamd talentblokje op de Avond van het Korte Verhaal in Pantheon Boekhandel. Hier traden Gustan Asselbergs, Robin Kramer en Thomas van Huut op.

Voor een volledig overzicht van alle mensen die ons tijdschrift mogelijk hebben gemaakt, zie het colofon.